Event in Jajce: Writer and M.D. Nermin Delić met with pensioners!

🇺🇸 : In the afternoon of October 15, 2022, Nermin Delic met with town Jajce pensioners. The reason for the meeting was the last published book, “Rustem’s wish”. Hedviga Kajic, president of the Association of Pensioners in Jajce, wished him a warm welcome. After the literature class, the pensioners took the opportunity to ask questions in the field of literature and medicine, hanging out with Delic. The meeting ended with books signing.

Facebook Comments Box

Događaj u Jajcu: Nermin Delić se susreo sa penzionerima!

🇧🇦 : U popodnevnim časovima 15. oktobra 2022. godine,  Nermin Delić  se susreo sa penzionerima  svoga grada Jajca. Povod za susret je bila posljednja objavljena knjiga, “Rustemov ah”, o kojoj je autor pričao.  Srdačan doček i dobrodošlicu mu je poželjela Hedviga Kajić, predsjednica Udruženja penzionera Jajca. Nakon književnog sata, penzioneri su iskoristili priliku da postavljaju pitanja iz oblasti književnosti i medicine, družeći se sa Delićem. Susret je završen potpisivanjem knjiga.

Facebook Comments Box

Jajce: Nermin Delić opened the 21st “Sop’s Days on Pliva”!

nermin delic

🇺🇸 : On the evening of the first of October, 2022, the Bosnian writer and doctor of medicine, Nermin Delic, held a poetry evening in his town of Jajce and thus opened the 21st “Sop’s Days on Pliva”. The location of the evening was Kršlak’s old house, a national monument of Bosnia and Herzegovina.

The special guests of the evening were writers Faiza Haracic-Helja from Kakanj and Sanja Strukar Krizanac from Vitez. They are participants in earlier seasons of the Mili Dueli contest and Delic’s collaborators on the project of the same name. With their joint performance, writers sent a message of tolerance and successful intercultural dialogue in Bosnia and Herzegovina.

The organizer of the event is the Croatian Cultural Society “Napredak”, branch of Jajce, headed by president Franjo Leovac.

– “Napredak” was the first society at the local level that awarded my poetry eleven years ago. – Delic said and remembered his beginnings.

As a reminder, Delic won first, second and third place on two occasions, in 2011 and 2012, at the “Sop’s Days on Pliva” event.

 

(Mili Dueli)

Facebook Comments Box

Jajce: Nermin Delić na 21. “Šopovim Danima na Plivi”!

nermin delic

🇧🇦 : Večeri prvoga oktobra, 2022. godine, bosanskohercegovački književnik i doktor medicine, Nermin Delić, održao je pjesničko večer u svome gradu Jajcu i tako otvorio je 21. “Šopove dane na Plivi”.  Lokacija večeri je bila Kršlakova stara kuća, nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine.

Slika 1. XXI Šopovi dani na Plivi: Nermin Delić, Faiza Haračić Helja i Sanja Strukar Križanac podržali su nastavak interkulturalne saradnje bošnjačkih i hrvatskih pjesnika sa ciljem promocije bosanskohercegovačke književnosti. (Jajce, 2022.)

Specijalne gošće večeri su bile književnice Faiza Haračić-Helja iz Kaknja i Sanja Strukar Križanac iz Viteza. One su učesnice ranijih sezona kontesta Mili Dueli i Delićeve saradnice na istoimenom projektu. Zajedničkim nastupom, književnici su poslali poruku tolerancije i uspješnog interkulturalnog dijaloga u Bosni i Hercegovini.

Organizator manifestacije je Hrvatsko kulturno društvo “Napredak” podružnica Jajce, na čelu sa predsjednikom Franjom Leovac.

Slika 2. XXI Šopovi dani na Plivi: Nermin Delić sa gošćama večeri i organizatorima (Jajce, 2022.)

“Napredak”je prije jedanaest godina bio prvo društvo na lokalnom nivou koje je nagradilo moju poeziju. – rekao je Delić i prisjetio se svojih početaka.

Podsjećanja radi, na  manifestaciji “Šopovi dani na Plivi”, Delić je u dva navrata, 2011. i 2012.  godine, osvojio prvo, drugo i treće mjesto.

Slika 3. Šopovi dani na Plivi – Nermin Delić sa gošćama večeri (Faiza Haračić Helja i Sanja Strukar Križanac) ispred Kršlakove kuće.

 

(Mili Dueli)

Facebook Comments Box

Tirana: Nermin Delic gave an interview to Gazeta Mapo!

🇺🇸 : As part of the cooperation with Albanian poets through his own project Mili Dueli, Nermin Delic drew the attention of the famous Albanian magazine. Thus, in 2020, at the beginning of the eighth season of the online poetry contest he organizes, he gave an interview to the most popular Albanian dailly newspaper, Gazeta Mapo. In a special section of the Mapo Letrare newspaper, dedicated to culture, he appeared on the cover of the daily of the same name.

In the conversation, he mentioned the famous Bosnian writer Izet Sarajlic, who enjoys special popularity in Albania, but he also pointed out that the Balkans are at the crossroads of East and West and that projects like Mili Dueli are necessary for building cultural bridges.

The interview was conducted by Alban Tufa, an Albanian journalist and publicist.

Facebook Comments Box

Tirana: Nermin Delić dao intervju za Gazetu Mapo!

🇧🇦 : U sklopu saradnje sa albanskim autorima kroz vlasititi projekt Mili Dueli, Nermin Delić je skrenuo pažnju albanskog žurnala. Tako je 2020. godine, na početku osme sezone online kontesta poezije koji organizuje, dao intervju za najčitaniji albanski list Gazeta Mapo. U posebnom dijelu novina Mapo Letrare, posvećenom kulturi, našao se na naslovnici istoimenog dnevnog lista.

U razgovoru je spomenuo čuvenog bosanskohercegovačkog pisca Izeta Sarajlića koji u Albaniji uživa posebnu popularnost, ali je istaknuo i da je Balkan na razmeđi Istoka i Zapada i da su projekti poput Mili Dueli neophodni za izgradnju kulturnih mostova.

Razgovor je obavio Alban Tufa, albanski novinar i publicista.

Facebook Comments Box

Nermin Delić is literary critic of a book written by his primary school teacher!

🇺🇸 : On the promotion of the book “In my father’s embrace” written by the author Nisveta Joldo, a literature review was signed by Nermin Delić and was premiered in Jajce on March 23, 2022.
His literature review with title “Where girls grow up” was published in the same book. Interestingly, the author of the book is actually Nermin’s primary school teacher who presented her father’s life in several short stories.

– It was challenging to do a literature review for the words of a person who taught me to read and write less than twenty years ago! – that is what Nermin concluded.

More about this news on the official website Jajce Online.

Nermin Delić - Recenzent knjige "U očevom zagrljaju" autorice Nisvete Joldo - Općinska sala Jajce
Nermin Delić – Recenzent knjige “U očevom zagrljaju” autorice Nisvete Joldo – Općinska sala Jajce
Facebook Comments Box

Nermin Delić recenzent knjizi koju je napisala njegova učiteljica!

🇧🇦 : Povodom promocije knjige “U očevom zagrljaju” autorice Nisvete Joldo, premijerno je u Jajcu, 23. marta 2022. godine, predstavljena i recenzija na istoimeno književno djelo, a koju potpisuje Nermin Delić.
Recenzija imena “Tamo gdje rastu curice” je predstavljena u sklopu knjige. Zanimljivost je što je autorica knjige zapravo Nerminova učiteljica iz osnovne škole koja je u nekoliko kratkih priča predstavila život svoga oca. 

– Bilo je izazovno raditi recenziju za riječi osobe koja me prije nešto manje od dvadeset godina učila čitati i pisati! – zaključio je Nermin.

Više o svemu na zvaničnom web-portalu  Jajce Online.

Nermin Delić - Recenzent knjige "U očevom zagrljaju" autorice Nisvete Joldo - Općinska sala Jajce
Nermin Delić – Recenzent knjige “U očevom zagrljaju” autorice Nisvete Joldo – Općinska sala Jajce / Izvor: Jajce Online

 

Facebook Comments Box

Nermin Delić dobitnik Nagrade Općine Jajce za 2022. godinu!

nermin delic

🇧🇦 : Povodom 22. februara – Dana općine Jajce, komisija za odlikovanja i druga priznanja Općinskog vijeća Jajce, donijela je odluku da Nagrada Općine Jajce za 2022. godinu bude uručena Nerminu Deliću za ostvarene izuzetne rezultate u oblasti književnosti. 

Više o svemu na zvaničnoj web-stranici Općina Jajce. 

🇺🇸 : On the occasion of February 22 – Jajce Municipality Day, the Commission for Awards and Other Recognitions of the Jajce Municipal Council decided to award the Jajce Municipality Award for 2022 to Nermin Delic for outstanding results in the field of literature.

More about on official web-site of the Jajce Municipality.

 

nermin delic
Nermin Delić

 

Facebook Comments Box

Nermin Delić u knjizi “Ljubav nas je održala” u Hrvatskoj!

Nermin Delic

🇧🇦 : U susret obilježavanju 10. godišnjice od osnivanja zagrebačke izdavačke kuće “Kultura snova”, objavljen je zbornik pjesama svih autora koji su do sada objavljivali kod ovog izdavača. Jedan od autora u knjizi je i Nermin Delić, budući da je njegova dobro poznata knjiga “Rustemov Ah” objavljena u ovoj izdavačkoj kući. Urednik knjige “Ljubav nas je održala” je Zdravko Odorčić, a Delić se u knjizi pojavljuje sa satiričnom pjesmom “Spavanje”. 

Više o svemu na zvaničnoj web-stranici Kultura Snova. 

🇺🇸 : To celebrate the 10th anniversary of the founding of the publishing house “Kultura snova” from Zagreb, a collection of poems has been published by all authors who have published with this publisher so far. One of the authors in the book is Nermin Delich, since his well-known book “Rustem’s Ah” was published in this publishing house. The editor of the book “Love Sustained Us” is Zdravko Odorčić, and Delich appears in the book with the satirical poem “Sleep”.

More about everything on the official “Kultura snova” website.

 

Facebook Comments Box